Loading...
0919 88 3399

Giới thiệu

The Mirae Park

Trọn vẹn trải nghiệm sống nhiệm màu

Phân khu năng động, đa tiện ích, giàu trải nghiệm thuộc dự án Imperia Smart City

The Mirae Park là phân khu hội tụ trọn vẹn những yếu tố kiến tạo lên một tương lai nhiệm màu. Nơi mỗi cư dân được thụ hưởng và sở hữu không những thứ tài sản “hiện hữu” mà còn là tài sản bền vững truyền đời - một môi trường sống tuyệt vời nuôi dưỡng các thế hệ tương lai.

Bạn đang chọn
-
Lựa chọn tầng